Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Karneyava Alena, działająca w ramach własnej działalności gospodarczej pod firmą “Viktoria beauty space”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Mielżynskiego 18/1 w Poznaniu (61-725), NIP 7831727725, REGON 386597668.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a nadto realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz w celach marketingowych i ewentualnego dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od daty ich uzyskania, co wiąże się z okresem przedawnienia roszczeń podnoszonych przez i wobec Administratora, a nadto ciążące na nim obowiązki sprawozdawcze i podatkowe.
 4. Właściciele danych osobowych mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem.
 5. Właściciele danych osobowych mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji umowy w przypadku zawarcia jej między właścicielem danych a Administratorem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

I Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest Karneyava Alena, działającą w ramach własnej działalności gospodarczej pod firmą “Viktoria beauty space”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Mielżynskiego 18/1 w Poznaniu (61-725), NIP 7831727725, REGON 386597668.
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich aktywności w następujący sposób:
  – przez informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkowników do formularzy;
  – przez logi serwera gromadzone przez hostingodawcę Hostiq.ua
  – przez pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych (tzw. ciasteczka).

II Informacje w formularzach

 1. Serwis gromadzi informacje uzyskane od użytkowników i przekazane przez nich dobrowolnie.
 2. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania obsługi procesu sprzedaży, zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego
 4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie zaangażowanym w obsługę procesu sprzedaży, w tym w szczególności serwisom obsługującym płatności lub świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, z którymi Operator Serwisu współpracuje we właściwym zakresie.
 5. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (strefa czasowa, adres IP).

III Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią informatyczne dane w postaci plików przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu celem zoptymalizowanego korzystania ze stron internetowych Seriwsu. Najczęściej zawierają one nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i posiadającym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:a tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;